Návštevy
Dnes: 17Celkom: 19495

Filtračná technika

Rozlišujeme umelé a prírodné filtre. Optimálne riešenie je v každom prípade použitie prírodnej filtrácie. Vo väčšine prípadov to však vzhľadom na stavebno-technické obmedzenia a na zvýšené požiadavky na kvalitu vody nie je možné. Pri väčšine záchytných nádrží, čistiacich nádrží, jazier a rybníkov sa na 95% používa kombinácia umelých a prírodných filtrov.

Pre výber filtrácie sú rozhodujúce nasledovné parametre:

• účel

• lokalita

• poloha

• veľkosť vodná plocha

• hĺbka vody

 

Druh použitej filtrácie je potrebné navrhnúť individuálne a prispôsobiť ju v priebehu používania.

 

 • Rúrový filter IAT

  Náš rúrový filter IAT ponúkame ako tlakový ako aj sací filter. Používame špeciálne mikrovlákna s unikátnou

  povrchovou štruktúrou. Filter slúži predovšetkým k odlúčeniu hrubých častíc. Jedná sa o bezúdržbový mechanický

  filter, ktorý pozostáva z biorezistentných mikrovlákien.

  Jednotlivé časti filtra sa dajú veľmi jednoducho spájať vo vode aj mimo nej (vidlicový spoj).

  Je možné sériové ako aj paralelné spájanie.

  Veľkosť filtra, počet filtrov, spôsob spájania ako aj bypassové spájanie závisia od účelu, veľkosti vodnej plochy,

  hĺbky vody ako aj od výkonu čerpadla.

  Možnosť spätného výplachu ako aj čistenia filtra.

  Filter sa vyrába u nás v továrni a neobsahuje žiadne kovy.

 • Bypass

 • Filtračné materiály

  Filtračné materiály

  Ako doplnok k mechanickým filtrom sa používajú rôzne filtračné materiály. Tieto filtračné materiály sa označujú ako biologický filter.

  Pre kvalitu vody je rozhodujúce použitie vhodných filtračných materiálov. Biologická filtrácia by mala v zásade nasledovať po mechanickej filtrácii, pretože je nevýhodné a tým pádom aj prácne, keď sa jemné filtračné materiály znečistia pevnými látkami. V podstate má každý použitý filtračný materiál viac alebo menej biologické filtračné vlastnosti. Čím je plocha, resp. materiál drsnejší a pórovitejší, tým je filtračný materiál vhodnejší.

  Filtračné materiály je možné používať v pomere 1:1 alebo ich miešať podľa potreby a oblasti použitia so základnými filtračnými materiálmi ako piesok alebo štrk. Použitie je možné vo filtračných vreciach, nádobách ako aj cisternách

   

 • Filtračné vrecia

 • Rastlinný filter

  Na vyžiadanie dodávame rôzne vodné rastliny, potrebné pre udržanie prirodzenej rovnováhy vody. Základný prehľad najdôležitejších rastlín: Mirofilum, Szirpus, Maritimus, Lisimakia, Elde, Batomus, Karex, Gliceria, Maxima Zeratofilum a pod.