Návštevy
Dnes: 42Celkom: 19520

Plánovanie

Pre plánovanie sú dôležité nasledujúce základné parametre:

• účel

• lokalita

• investičný objem

• poloha

• veľkosť vodnej plochy

• hĺbka vody

Spolu s Vami vypracujeme návrh, aby sme prispôsobili Vaše požiadavky daným podmienkam.

Prikladáme niekoľko bodov, potrebných pre vytvorenie návrhu.

• celkový objem

• pôdorys

• bezpečnosť kúpajúcich sa

• stavebné členenie (úprava vody a plavecká časť)

• všeobecný obeh vody

• skimer (počet a umiestnenie)

• filtračná technika (zachytávanie pevných častí, jemný filter, prístroje UVC