Návštevy
Dnes: 712Celkom: 19477

Stavebné časti

Výstavba biotopu obsahuje v zásade nasledujúce stavebné časti.

Každý biotop je potrebné posudzovať individuálne v oblasti plánovania ako aj realizácie.

V praxi to znamená: žiadny biotop sa nedá kopírovať, resp. klonovať.

• plánovanie

• vytýčenie rastlinnej plochy (plaveckej plochy)

• výkopové práce

• uloženie fólie

• založenie a tvarovanie rastlinnej plochy (hĺbka vody)

• vytvorenie krajov (kamene, atď.)

• výstavba plaveckej plochy (drevené konštrukcie atď.)

• vysadenie rastlín na okraji jazera

• prameň z prírodného kameňa (sacie, ponorné čerpadlo)

• skúšobná prevádzka

• odovzdanie