Návštevy
Dnes: 707Celkom: 19472

Všeobecné obchodné podmienky


IAT Slovensko, s.r.o.

Nová ulica 64,

900 31 Stupava

 

       IČO: 45 673 985

IČ DPH.: SK2023104710

 

 Tel:+421 2 60 30 30 11 11

Fax:+421 2 60 30 30 11 90


E-Mail:office@iat.sk

www.iat.sk

 

Vydané: 8/20051. PLATNOSŤ VOP
 
 

1.1 Tieto VOP sa vzťahujú na všetky naše dodávky a služby. Zmena týchto VOP môže byť dohodnutá iba
     písomnou formou.


1.2 VOP zákazníka budú z predmetných právnych úkonov a z celého obchodného vzťahu vylúčené, bez ohľadu

     na to, či týmto VOP odporujú   alebo nie.

 

1.3 Tieto VOP vstupujú v platnosť najneskôr prijatím našich služieb.

 

1.4 Vedľajšie dohody sú platné iba v prípade, že budú z našej strany písomne potvrdené.

 

 

 

2. SLUŽBY

 

 

2.1. Všetky objednávky a zmluvy sú pre nás právne záväzné len v prípade, že sú nami písomne potvrdené

     a zaväzujú nás len v rozsahu uvedenom v potvrdení objednávky. Predchádzajúce ponuky alebo prehlásenia

     sú vždy nezáväzné a platia iba ako požiadavky k udeleniu zákazky.

 

2.2 Objednávateľ je povinný dodržať ......................... pri dodávke materiálu ako aj pri stavebných výkonoch.

 

Stránky: 1 2 3 4 Nasledujúca »