Návštevy
Dnes: 209Celkom: 55992

Služby

IAT s.r.o. sa zaoberá izolovaním a tesnením proti nežiadúcemu presakovaniu vody vo všetkých oblastiach stavebného priemyslu. Túto činnosť vykonávame komplexne počas výstavby nových stavieb, ale prevádza aj tesnenie a sanáciu v už existujúcich stavbách. Má praktické skúsenosti z rôznych oblastí , od  tesnenia v rodinných domoch až po izolácie a tesnenie veľkých stavieb, tunelov, injektážne práce, sanáciu betónových konštrukcii atď. Použivané tesniace výrobky v spolupráci s partnerskými firmami vyvíjame, vyrábame, sami aplikujeme a dodávame.

 • Použitie tesniaceho pásu Flex Q15

  Tesnenie škár

  Počas výstavby nových objektov vznikajú z rôznych dôvodov medzi jednotlivými stavebnými časťami škáry, či už pracovné, alebo dilatačné. Tieto treba spoľahlivo utesniť už počas výstavby, alebo následne po nej. Najvhodnejšie je ich utesniť už pri výstavbe. Vyhnete sa tak zbytočným investíciam do stavebných činností, ktoré sa neskôr môžu ukázať ako zbytočné a stavbu zbytočne predražujúce. Poraďte sa preto s našími odborníkmi ešte pred započatím výstavby, aby Vám navrhli najlepší spôsob utesnenia Vašej stavby. Majú v tom dlhoročné skúsenosti.

   

 • Plošné izolácie

  Plošné izolácie

  Na veľkoplošné izolácie najčastejšie využívame bentonitové matrace pre ich jednoduché uloženie a vlastnosti. Ich uloženie nie je závislé na počasí a aj pri jednoduchej aplikácii poskytujú profesionálnu ochranu až do tlaku 6 bar. Vďaka samoopraviteľnosti pri vzniku trhlín v betóne poskytuje bezpečnú ochranu pred nežiadúcim  prienikom vody.

   

  Na izoláciu je možné použiť aj bitumenové hmoty, alebo pásy. Ich aplikácia je však náročnejšia, od počasia značne závislá a neposkytujú až takú ochranu ( 3bar ). Sú však cenovo výhodnejšie. Pre tieto vlastnosti sú vhodné na  plochy s menším tlakovým namáhaním.

 • Injektáže v tuneloch

  Injektovanie a sanácia

  Injektovanie sa používa veľmi často pri priesakoch vody ako aj pri statickom spevňovaní muriva. Použité injektážne materiály sú závisle od tesnenej škáry alebo spevňovaného muriva.

 • Jazierko s prirodzeným čistením

  Jazierka

  Prevádzame kompletnú výstavbu jazierka akýchkoľvek rozmerov a tvaru.

  Výstavbu zvyčajne realizujeme na kľuč, ale v prípade požiadavky Vám vieme zrealizovať len časť stavebných prác, alebo iba dodať materiál.

 • Celkový pohľad na biotop

  Biotop

  Jedná o výstavbu jazera väčších rozmerov, určeného na komerčné použitie ako plavecký bazén. Pri tomto produkte zabezpečujeme komplexnú starostlivosť od prípravy projektovej dokumentácie a plánovania, až po samotnú realizáciu.

 • Povlaková stierka

  Podlahy a iné plošné izolácie

  Prevádzame izolácie podláh balkónov, rôznych terás, káblových, plynových, vodovodných a iných prechodov z exteriéru do interiéru.